Login

Garanti

Ankenævn og Garantifond - en ekstra sikkerhed for dig

De elever, der er uheldige med valg af køreskole og mener at være berettiget til erstatning for dårlig undervisning eller behandling, har mulighed for at klage til Ankenævn for Køreundervisning, der er det eneste offentlige godkendte ankenævn. Ankenævnet der har til huse hos Dansk Kørelærer-Union, tager sig af klager over alle kørelærere i Danmark.

Er køreskolen ikke medlem af Dansk Kørelærer-Union, er du henvist til at føre civil søgsmål, hvis kørelæreren ikke efterkommer Ankenævnets afgørelse. Det er en af grundene til, at du bør vælge en kørelærer, der er medlem af en af vores lokalforeninger.