Login

Hvem er vi


Odense Kørelærer-Forening er en sammenslutning af lokale kørelærer som ønsker at arbejde for at højne kvaliteten i køreuddannelsen og derved øge trafiksikkerheden.

Odense Kørelærer-Forening er en lokalafdeling under Dansk Kørelærer-Union DKU. Vælger du en kørelærer som er medlem af dku er du sikret via Ankenævn og Garantiordning.

DKU samarbejder med både private og offentlige myndigheder,
og er således høringspartner inden for alle områder inden for trafiksikkerhed. DKU er i løbende dialog med fyns politi.

 

Ulykker sker ikke - de forårsages.

Derfor er køreuddannelsen vigtig! Det er dit liv det handler om, og du har kun et. Så det gælder ikke alene om at bestå en køreprøve. Du skal under køreuddannelsen blive så god til at køre, at du kan færdes sikkert og uden uheld.

Det er en tillidssag at vælge kørelærer. Sørg for at få en god orientering om både undervisningens indhold, tilrettelse og pris, inden du begynder, for også i denne sammenhæng kan det være dyrt at købe billigt.

Du bør ved valg af køreskole sikre dig følgende:

          - at kørelæreren tilrettelægger undervisningen efter justitsministeriets undervisningsplan.

          - at der er nøje sammenhæng mellem køreskolens teori- og praktikundervisning.

          - at du starter med teoriundervisning på et hold hvor alle elever er nye og dermed på samme niveau.


          - at dine første kørelektioner foregår på en godkendt lukket øvelsesplads.

          - at køreundervisningen omfatter kørsel på motorvej samt mørkekørsel.

          - at du gennemfører undervisning i køreteknik på et godkendt anlæg.


Kørelæreren skal ved uddannelsens påbegyndelse udfærdige en lektionsplan og du skal som elev havde udleveret et eksemplar af denne. I kørelærens eksemplar af lektionsplanen skal både elev og kørelærer underskrive umiddelbart efter hver undervisningslektion. Du skal være opmærksom på, at det er strafbart at skrive under på undervisning, der ikke er gennemført.