Login

Medlemskab


Såfremt du som kørelærer ønsker medlemskab af Odense Kørelærerforening bedes du udfylde
og fremsende denne indmeldelsesformular til formanden.

Odense Kørelærer Forening er en lokalafdeling under Dansk Kørelærer-Union.

Dansk Kørelærer-Union har været danske kørelæreres interesseorganisation siden 1932.

Dansk Kørelærer-Unions formål er at samle danske kørelærerforeninger i en faglig og upolitisk organisation til varetagelse af standens interesser i videste forstand, herunder sikre et højt kvalitetsniveau til fremme af færdselssikkerheden.

Dansk Kørelærer-Union repræsenterer dens medlemmer over for såvel danske som udenlandske myndigheder, organisationer og forretningspartnere.